Đăng nhập

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Mẫu báo cáo điểm % trên TB các môn kiểm tra học kì I - năm học 2018 - 2019

Đề nghị thầy/cô tải về báo cáo tại mail thầy Mẫn (tranvietman0948764328@gmail.com) để tổng hợp./. BGH

Bản kiểm điểm cá nhân Chi bộ 2018

        ĐẢNG BỘ XÃ HỒNG THUỶ                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS                                 *                                                 Hồng Thủy, ngày … tháng 11 năm 2018                                                                                                                         BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 Tôi tên: ……………………………  Ngày sinh: ....................................... Chức...

Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THCS, LẦN THỨ I NĂM HỌC 2015 – 2016   - Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông...