Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Tổ Khối 3

Cập nhật lúc : 16:17 04/01/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY

   TỔ ,KHỐI 3

 

                                              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

                                                                    Năm học :2013 - 2014

          

         Chủ đề:      Mừng Đảng mừng xuân   2014

 

          I.Nề nếp

    - Tiếp tục ổn định nề nếp ra vào lớp và duy trì sĩ số học sinh .

    -Vận động học sinh đi học đều ,đúng giờ quy định.

     -Sinh hoạt 15 phút đầu giờ có hiệu quả.

      II. Chuyên môn:

   -Soạn giảng đúng chương trình,thời khóa biểu theo chuẩn KT-KN,KNS, giảm tải,từ tuần 19- tuần 21

    -Giaó viên dạy phải sử dụng Đ DHTtrong tiết dạy và đồ dùng tự làm để có hiệu quả cao.

   - Duyệt HSSS cuối học kì 1.

    - Chấm bài kiểm tra cuối kì 1,cập nhật điểm vào sổ đúng quy chế ,hoàn thành HSSS, báo cáo chất lượng hai mặt cuối học kì 1.

   - giáo viên chủ động thời gian để họp phụ huynh của lớp mình.

      - Xét thi đua học kì 1 của tổ khối 3  (15/01)  

    - Sơ kết học kì 1.

    - Nghỉ tết âm lịch.

      -.Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường vào chiều thứ năm.

      - Phụ đạo học sinh yếu  vào từng buổi học .

-Sinh hoạt chuyên môn  tổ khối 3 tháng 1 đến 2 lần

    III.  Kế hoạch khác

-Các giáo viên chủ nhiệm cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ hằng ngày.

- Nghỉ têt nguyên đán .

 

 

 Duyệt của BGH                                    Hồng thủy,ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

                                                                                      TTCM

 

 

                                                                                   Võ Thị  Hoa