Đăng nhập

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Tổ Khối 3

Cập nhật lúc : 16:17 04/01/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY

   TỔ ,KHỐI 3

 

                                              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

                                                                    Năm học :2013 - 2014

          

         Chủ đề:      Mừng Đảng mừng xuân   2014

 

          I.Nề nếp

    - Tiếp tục ổn định nề nếp ra vào lớp và duy trì sĩ số học sinh .

    -Vận động học sinh đi học đều ,đúng giờ quy định.

     -Sinh hoạt 15 phút đầu giờ có hiệu quả.

      II. Chuyên môn:

   -Soạn giảng đúng chương trình,thời khóa biểu theo chuẩn KT-KN,KNS, giảm tải,từ tuần 19- tuần 21

    -Giaó viên dạy phải sử dụng Đ DHTtrong tiết dạy và đồ dùng tự làm để có hiệu quả cao.

   - Duyệt HSSS cuối học kì 1.

    - Chấm bài kiểm tra cuối kì 1,cập nhật điểm vào sổ đúng quy chế ,hoàn thành HSSS, báo cáo chất lượng hai mặt cuối học kì 1.

   - giáo viên chủ động thời gian để họp phụ huynh của lớp mình.

      - Xét thi đua học kì 1 của tổ khối 3  (15/01)  

    - Sơ kết học kì 1.

    - Nghỉ tết âm lịch.

      -.Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường vào chiều thứ năm.

      - Phụ đạo học sinh yếu  vào từng buổi học .

-Sinh hoạt chuyên môn  tổ khối 3 tháng 1 đến 2 lần

    III.  Kế hoạch khác

-Các giáo viên chủ nhiệm cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ hằng ngày.

- Nghỉ têt nguyên đán .

 

 

 Duyệt của BGH                                    Hồng thủy,ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

                                                                                      TTCM

 

 

                                                                                   Võ Thị  Hoa