Đăng nhập

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 22:03 11/12/2019  

Thông báo Diễn đàn giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020

Giáo viên vào trang web như nhà trường đã hướng dẫn ngày 11/12/2019 và nghiên cứu công văn thực hiện./. BGH

Tải file 1  

Số lượt xem : 47

Các tin khác