Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 13:02 30/11/2019  

Hồ sơ, biểu mẫu cuộc thi KHKT năm 2019

Giáo viên hướng dẫn hoàn thiện các biểu mẫu gửi về Th Mẫn để Scan hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ hoàn thiện trước ngày 03/12/2019.

- Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh1A);

- Báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Tải file 1  

Số lượt xem : 98

Các tin khác