Đăng nhập

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 11:27 17/12/2019  

Danh sách đăng kí dự thi GVGD cấp huyện và tiết dạy tự chọn năm học 2019 - 2020

4. Nội dung và hình thức thi

Nội dung thi và hình thức thi, gồm 2 phần: Phần thi lí thuyết và phần thi thực hành. 

4.1. Phần thi lí thuyết

          4.1.1. Thiết kế một hoạt động dạy học (trong 5 hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực) của một bài học/ chủ đề trong Kế hoạch dạy học theo từng môn.

          4.1.2. Viết bài thể hiện sự hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, các điều lệ, thông tư và các nội dung chỉ đạo của Ngành  (Yêu cầu này bắt buộc cho giáo viên dự thi tất cả các môn).

          Lưu ý:

          Giáo viên tham gia dự thi được mang theo các tài liệu sau: Kế hoạch dạy học theo từng môn; Chuẩn kiến thức, kĩ năng; các sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 4.2. Phần thi thực hành

Giáo viên dự thi phải thực hiện 02 tiết dạy trên lớp (gồm 01 tiết tự chọn và 01 tiết bắt buộc), thuộc hai phân môn khác nhau, hoặc hai dạng khác nhau của một phân môn, hoặc thuộc hai khối lớp khác nhau. Tiết dạy bắt buộc được xác định bằng hình thức bốc thăm. Thời gian thực hiện mỗi tiết dạy là 45 phút (không tính thời gian làm các thủ tục tổ chức). 

BGH.

Tải file 1  

Số lượt xem : 86

Các tin khác