Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - M. Thuật - T. Dục

Cập nhật lúc : 19:28 03/09/2013  

TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA, NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

HỌ TÊN CHỨCVỤ Số điện thoại TRÌNH ĐỘ
1 Võ Vũ Tổ trưởng

01648134135

 ĐHSP Ngữ văn
2 Phan Thế Bảo

Hiệu trưởng

0944479544 ĐHSP Ngữ văn
3 Vũ Tiến Na Giáo viên

0963977467

Thể dục
4 Hồ Văn Lành

Giáo viên

0169287723

ĐHSP ĐỊA
5 Hồ Xuân Hải

Giáo viên

01667517358

ĐHSP VĂN
6 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên

01636774065

Mỹ thuật
7 Hồ Thị Phương Dung

Giáo viên

01689299906

Mỹ thuật

Số lượt xem : 786