Đăng nhập

Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - M. Thuật

Cập nhật lúc : 19:28 03/09/2013  

TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA, NĂM HỌC 2019 - 2020

STT

HỌ TÊN CHỨCVỤ Số điện thoại TRÌNH ĐỘ
1 Phan Thế Bảo

Hiệu trưởng

0944479544 ĐHSP Ngữ văn
2 Hồ Văn Lành

TTCM

0169287723

ĐHSP Địa
3 Hồ Xuân Hải

Giáo viên

01667517358

ĐHSP Văn
4 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên

01636774065

Mỹ thuật
5 Hồ Thị Phương Dung

Giáo viên

01689299906

Mỹ thuật
6 Nguyễn Thị Vân Nhi

Giáo viên

ĐHSP Văn
7 Đặng Thị Thảo

Giáo viên

 

ĐHSP Sử

Số lượt xem : 974