Đăng nhập

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Tổ Toán - Lý - Hóa - Sinh

Cập nhật lúc : 14:41 06/09/2013  

DANH SÁCH GV TRONG TỔ

Tổ trưởng: Đặng Đại Dương
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:Chung
Điện thoại:0906583545
Email:daiduongal@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn
1 Lê Đình San 0973574111 Thị trấn A Lưới Sinh học 
2 Lê Văn Học 01667490840  Bắc Sơn, A Lưới Toán 
3 Lê Thị Liên 0916977246  Hồng Thủy, A Lưới  Vật lý
4 Hồ Thị Thu

'0978249027 

 Thị trấn A Lưới  Hóa học

Số lượt xem : 960