Đăng nhập

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì "

Tổ Khối 1

Cập nhật lúc : 11:18 29/08/2015  

Danh sách tổ khối 1 năm học 2018 - 2019Tổ trưởng: Dương Thị Kim Oanh

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0941350257


Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Nguyễn Thị Nhung

03655080220

Hồng Vân - A Lưới - Thừa Thiên Huế ĐHSP Tiểu học / Giáo viên
2 Phan Văn Minh

03998741521

Hồng Vân -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

3 Lê Thị Lan

03688565390

Hồng Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

 ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 872