Đăng nhập

Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Tổ Khối 5

Cập nhật lúc : 11:25 29/08/2015  

Danh Sách tổ khối 5Tổ trưởng: Lê Văn Bình

Chuyên môn: ĐHSP/Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0366156542

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Hồ Văn Quang

0917013123

Sơn Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế CĐSP Tiểu học / Giáo viên
2 Nguyễn Văn Hoàng

0353715145

Hồng Kim -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 664