Đăng nhập

Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Tổ Khối 5

Cập nhật lúc : 11:25 29/08/2015  

Danh Sách tổ khối 5Tổ trưởng: Trần Duy Lịch

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0977154458

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Đoàn Quang Kỳ

Thị trấn A Lưới - A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên
2

Nguyễn Ngọc Thiện

0905954367

Thị trấn A Lưới - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

3

Đinh Văn Dóp


Hồng Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Âm Nhạc / Giáo viên

Số lượt xem : 841