Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Tổ Khối 4

Cập nhật lúc : 11:23 29/08/2015  

Danh sách tổ khối 4Tổ trưởng: Trần Duy Lịch

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0977154458

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Thiện

0905954367

Thị trấn A Lưới - A Lưới - Thừa Thiên Huế CĐSP Tiểu học / Giáo viên
2 Hồ Văn Thu

0989271121

Bắc Sơn -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 640