Đăng nhập

Trọng thầy mới được làm thầy ''

Tổ Khối 4

Cập nhật lúc : 11:23 29/08/2015  

Danh sách tổ khối 4Tổ trưởng: Lê Văn Bình

Chuyên môn: ĐHSP/Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0366156542

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1

Hồ Văn Quang

0917013123

Sơn Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên
2 Hồ Văn Việt

Hồng Vân -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Thể dục / Giáo viên

3 Bùi Quang Đông  

Hồng Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Thể dục / Giáo viên

4

Trần Thanh Sơn

0961054333

Sơn Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 773