Đăng nhập

Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có "

Tổ Khối 3

Cập nhật lúc : 11:21 29/08/2015  

Danh sách tổ khối 3Tổ trưởng: Võ Thị Hoa

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0967327162

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Trần Thanh Sơn

0961054333

Sơn Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế CĐSP Tiểu học / Giáo viên
2 Hồ Văn Thành

0975470518

Hồng Kim -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

3 Nguyễn Văn Sinh

01626705602

Hồng Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

 ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 648