Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Tổ Khối 2

Cập nhật lúc : 10:08 04/09/2015  

Tổ khối 2 năm học 2018 - 2019Tổ trưởng: Lê Thị Diệu Hoa

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0988228612


Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Nguyễn Xuy

08228938221

Thị trấn A Lưới - A Lưới - Thừa Thiên Huế CĐSP Tiểu học / Giáo viên
2 Trần Xuân Long

03776897886

Hồng Trung -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

3 Hồ Văn Long

03669476904

Hồng Vân - A Lưới - Thừa Thiên Huế

 CĐSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 616