Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Tổ Khối 2

Cập nhật lúc : 10:08 04/09/2015  

Tổ khối 2 năm học 2018 - 2019Tổ trưởng: Võ Thị Hoa

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0967327162

Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1

Nguyễn Văn Sinh

01626705602

Hồng Thủy - A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

2 Trần Xuân Long

03776897886

Hồng Trung -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

3 Nguyễn Văn Hoàng

0353715145

Hồng Thượng -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 798