Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:32 27/11/2017  

Tổ Văn phòng

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Stt

Họ và tên

Năm Sinh

Năm vào Ngành

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thanh Túc

1990

2014

TTCM, Thiết bị

0913692123

2

Dương Thị Thùy Hương

1979

2003

Kế toán

0914303522

3

Hồ Thị Nhỉ

1991

2013

Văn thư

0974419461

4

Lê Thị Thu Trang

1998

2017

Thư viện

01668994135

5

Lê Thị Minh Bạch

1992

2017

Y tế

01659050567

Số lượt xem : 505