Đăng nhập

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Tổ Tin - Công nghệ - Anh văn

Cập nhật lúc : 11:52 25/08/2013  

Danh sách giáo viên tổ Tin - Nhạc - Họa - Thể dục - Công nghệ

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hùng

 Chuyên môn: Công nghệ
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 01683659539


Email: hungt7c5al@gmail.com

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Trần Viết Mẫn 0948764328 Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế  Tin học/ Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Văn Hùng 0168.3659539

Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế

Công nghệ/Tổ trưởng 
3 Trần Huyền Trang 0126.8585428

Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tiếng Anh/ Giáo viên
4 Đỗ Thị Ái Trinh  098.1329908

Hồng Thủy, A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tiếng Anh/ Giáo viên
5 Lê Kim Thị 0917928537

Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tiếng Anh/ Giáo viên
6 Nguyễn Văn Mậu 0164.9778370

Hồng Thượng, A Lưới - Thừa Hiên Huế

 Tin học/ Giáo viên
7 Trần Công Nam 0932418398 

Sơn Thủy, A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tin học/ Giáo viên

Số lượt xem : 834