Đăng nhập

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Tổ Công nghệ - Anh văn - T. Dục

Cập nhật lúc : 11:52 25/08/2013  

Danh sách giáo viên tổ Tin - Nhạc - Họa - Thể dục - Công nghệ

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hùng

 Chuyên môn: Công nghệ
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 01683659539


Email: hungt7c5al@gmail.com

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1 Trần Viết Mẫn 0948764328 Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế  Tin học/ Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Văn Hùng 0168.3659539

Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế

Công nghệ/Tổ trưởng 
3 Đỗ Thị Ái Trinh  098.1329908

Hồng Thủy, A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tiếng Anh/ Giáo viên
4 Lê Kim Thị 0917928537

Thị trấn A Lưới - Thừa Thiên Huế

 Tiếng Anh/ Giáo viên
5 Vũ Tiến Na  

Hồng Bắc, A Lưới - Thừa Hiên Huế

 Thể dục/ Giáo viên
6 Đoàn Thị Hà  

Sơn Thủy, A Lưới - Thừa Thiên Huế

Tiếng Anh/ Giáo viên
7 Hồ Văn Cường  

Lâm Đớt, A Lưới - Thừa Thiên Huế

Thể dục/ Giáo viên

Số lượt xem : 1001